بازار عصبی،سهام غیرفعال،سهام داغ،بازار فعال،سرمایه‌گذاری مشترک بسته،خالص ارزش دارایی،صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

ژانویه 1, 2019

آشنایی با مقدمات بورس

بازار اولیه (Primary Market) چیست؟ بازار اولیه، بازاری است که برای سهام و اوراق قرضه جدید به وجود آمده و در آن، سرمایه‌گذار برای خرید این […]