آموزش فیلتر نویسی در بورس تهران | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

ژانویه 1, 2019

اموزش کامل فیلترنویسی به ضمیمه صدها فیلتر آماده

فیلتر نویسی  راهی برای شناخت کامل سهام های بورس انتخاب سهام مناسب برای خرید جهت نوسان گیری  و یا انتخاب سهام برتر جهت خرید انهم از […]