X دستور زبان انگلیسی پایه

مارس 14, 2019

جزوه بسیار تخصصی نکات گرامری زبان انگلیسی

این جزوه حاوی مهمترین نکات گرامری برای ازمون های آیلتس و ept و تافل و....... می باشد و با اطمینان می گوییم که 90 درصد سوالات گرامری ازمون ها را با یادگیری نکات ارایه شده در این 20 صفحه پاسخ خواهید داد. توضیحات بیشتر از زبان نویسنده این جزوه که خودشان فقط و فقط با مطالعه همین 20 صفحه برای بار اول در آزمون ept قبول شدند بشنوید . علاوه بر جزوه اصلی حاوی نکات مهم که حتی بتنهایی برای قبولی در آزمون ها کافیست یک جزوه سیصد صفحه ای نیز حاوی تشریح کامل گرامر انگلیسی نیز ارایه شده هست. یک بار امتحان نمایید بخشی از نکات اصلی داخل جزوه که با ذکر مثال ارایه گردیده اند عبارتند از: -فعل نمی تواند در اول جمله بیاید و نقش فاعل را بازی کند. -فعل ing دار به تنهایی نمی تواند نقش فعل را داشته باشد مگر آنکه با یکی از اشکال فعل to be همراه باشد. -فعل بعد از اشکال فعل to bi یا باید ing دار باشد یا با مصدر با to -اگر فاعل جمع باشد فعل باید جمع بیاید. -فعل بعد از افعال سببی (must,can,could,will,would,shall,shoud,had better,would rather) باید بصورت ساده بیاید. -اگر کلمه ای این پسوندها را داشت اسم می باشدو اگر این پسوندها را داشت صفت می باشد و اگر این پسوندها را داشت قید می باشد. قبل از اسم قید نمی تواند قرار گیرد بلکه باید صفت باشد. -فعل بعد از صفت بصورت مصدر با to می باشد. -اگر جمله ای کلمه since را داشت زمان فعل باید حال کامل باشد. - فعل بعد از another,every باید مفرد باشد. -اسامی جمع قابل شمارش نمی توانند با حرف تعریف the,a/an بیایند. -فعل نباید با the بکار برود. مطالب داخل جزوه به اینصورت ارایه شده اند سپس برای هر کدام مثالی ارایه شده است. داوطلب با مرور روزانه دوهفته ای این چند صفحه جزوه، کلمات کلیدی هر نکته را حفظ شده و هنگام برخورد با آن کلمه در سوالات در سریعترین زمان ممکن پاسخ را متوجه می شود و نیازی نخواهد بود که معنی کل سوال را متوجه شوید.