superadmin

ژانویه 1, 2019

آشنایی با مقدمات بورس

بازار اولیه (Primary Market) چیست؟ بازار اولیه، بازاری است که برای سهام و اوراق قرضه جدید به وجود آمده و در آن، سرمایه‌گذار برای خرید این […]
ژانویه 1, 2019

نکات کلیدی حرفه‌ای شدن در بورس

برای آموزش و درک نکات زیر اکیدا توصیه می شود پکیج مجموعه کتب و جزوات بورسی را تهیه نمایید. 1-شناخت کلی : 2ــ شناخت سهم‌ها یا […]
ژانویه 1, 2019

انتخاب سهام با روش تکنیکال

متخصصین و افراد معتقد به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بر این باورند که در بازار سهام،  طبق یک اصل اقتصادی تمامی اطلاعات موردنیاز در قیمت‌ها نهفته […]
ژانویه 1, 2019

معیارهای بنیادی انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری

انتخاب سهام با روش بنیادی در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها می‌تواند کاهش و افزایش یابد و […]