همکار شماره 2

همکار بورسی: دکتر ناصر ناصرپور
اکتبر 12, 2016
همکار شماره 3
اکتبر 12, 2016

همکار شماره 2

مدیر سایت و همکار پژوهشی تیم بورسی آراد مدیر عامل شرکت پارسیان شرق و دارای سابقه 10 ساله در بورس