همکار بورسی: دکتر ناصر ناصرپور

همکار شماره 2
اکتبر 12, 2016

همکار بورسی: دکتر ناصر ناصرپور

دکتر ناصر ناصرپور پژوهشکر ارشد اقتصاد و بورس،مدرس دانشگاه و مدرس دوره های آموزشی بورس با سابقه 15ساله فعالیت عملی و علمی در بورس و عضو هیئت مدیره شرکت پارسیان شرق