سبد سهام و انواع آن | چطور

ژانویه 1, 2019

تعداد سهام های تشکیل دهنده سبد

بین اینکه در سبد یک فعال بورسی چه تعداد سهام وجود داشته باشد  تا تعادل  بین ریسک و سود برقرار باشد فعالان بورس تعداد متفاوتی را […]