استوکاستیک، اندرو پیچفورک، اندیکاتور استوکاستیک، ترسیم چنگال اندرو، نحوه استفاده از چنگال اندرو، پیچفورک، چنگال اندرو، چنگال اندری، چنگال پیچفورک

ژانویه 1, 2019

چنگال آلن آندری در تحلیل تکنیکال

مفهوم الگوی چنگال و روش قدرتمند معاملاتی اش اولین با توسط دکتر آلن آندری ارائه شد . چنگال آندری از 3 نقطه پیوت A ، B […]