مدیریت سبد

آوریل 15, 2019

نرم افزار مدیریت خرید و فروش سهام

نرم افزار سبدگردانی به مدیریت سبد و مدیریت سود و زیان سرمایه می پردازد. مهم ترین تغییرات نسخه جدید نرم افزار سبدگردانی – ایجاد صفحه خلاصه […]