نکات کلیدی بورس

دسامبر 28, 2018

راهکارهایی ساده برای موفقیت در بورس

حتما شما نیز این جمله معروف که “استمرار موفقیت نسبت به کسب آن از اهمیت بیشتری برخوردار است” را بارها شنیده اید. به عقیده بسیاری از […]
دسامبر 28, 2018

لزوم اتخاذ استراتژی مشخص در خرید

در خیلی از موارد فعالان بورس به این نکته پی می برند که نیاز به استراتژی مشخص و رفتار هایی مبتنی بر تحلیل در خرید سهام […]
دسامبر 28, 2018

استراتژی های سرمایه گذاری مردان بزرگ بازار

بینامین گراهام بینامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است که کتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته […]
دسامبر 28, 2018

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

رکورد شکنی های بورس در این چند روز هر سرمایه گذاری را برای ورود به بورس اغوا می کند. اما آیا شما برای ورود به یک […]