اموزش بنیادی بورس

ژانویه 1, 2019

آشنایی با مقدمات بورس

بازار اولیه (Primary Market) چیست؟ بازار اولیه، بازاری است که برای سهام و اوراق قرضه جدید به وجود آمده و در آن، سرمایه‌گذار برای خرید این […]
ژانویه 1, 2019

معیارهای بنیادی انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری

انتخاب سهام با روش بنیادی در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها می‌تواند کاهش و افزایش یابد و […]